ContactgegevensLinksMissieNieuwsPolifer EuropeRetourformulierRoutebeschrijvingSeefie spaarprogrammaVeiligheid Kleine BedrijvenAlgemene verkoopvoorwaardenAlgemene inkoopvoorwaardenPrivacyverklaring

Veiligheid Kleine Bedrijven

 
Sinds 1 januari 2013 kent het Ministerie van Veiligheid en Justitie de regeling Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). De VKB-regeling, uitgevoerd door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CCV) helpt kleine ondernemers bij het veiliger maken van hun bedrijf door het nemen van maatregelen tegen inbraak, diefstal, overvallen en agressie.

Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – fte’s) kunnen gratis, als onderdeel van de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB), een veiligheidsscan laten uitvoeren door een erkende VKB-scanner. Deze onafhankelijke scanner kijkt hoe de veiligheid verbeterd kan worden en geeft daarbij advies op maat. Ondernemers die op basis van de veiligheidsscan willen investeren om de veiligheid te verhogen, krijgen de helft hiervan vergoed.

Ondernemers kunnen kiezen uit speciaal geselecteerde veiligheidspakketten en -producten waaronder hang- en sluitwerk en kluizen. Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de website www.vkbregeling.nl.

Nauta BV is door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gekozen als leverancier op het gebied van hang- en sluitwerk en kluizen voor de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Nauta BV beschikt over een landelijk netwerk van zorgvuldig geselecteerde dealers die het hang- en sluitwerk en kluizen leveren en naar wens monteren.