ContactgegevensLinksMissieNieuwsPolifer EuropeRetourformulierRoutebeschrijvingSeefie spaarprogrammaVeiligheid Kleine BedrijvenAlgemene verkoopvoorwaardenAlgemene inkoopvoorwaardenPrivacyverklaring

VGW introduceert informatiekaart kluizen

 

Naar aanleiding van een aantal grote wijzigingen op het gebied van indicatie waardeberging heeft de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) een nieuwe informatiekaart kluizen ontwikkeld. De nieuwe kluizenkaart biedt handvatten voor dealers en verzekeraars en is een handig hulpmiddel voor eindgebruikers bij het aanschaffen van de juiste kluis. De kaart geeft onder meer een helder overzicht van de verschillende normeringen en de daarbij behorende dekkingsadviezen van verzekeraars. De kaart bevat meerdere belangrijke wijzigingen. Zo hebben Europese normeringen een hogere waardeberging gekregen, waarbij er vanaf nu ook onderscheid wordt gemaakt tussen de opslag van ‘contant geld’ en ‘kostbaarheden’.

 

SAFE-normering vervalt per 2016
Bovendien is het belangrijk om te weten dat per 1 januari 2016 de SAFE-normering komt te vervallen. Inbraakwerende kasten gekocht voor 2016 behouden de aangegeven waardeberging en worden derhalve niet afgewaardeerd.

Verder vindt u op de nieuwe kluizenkaart ook informatie over hoe u een goede inbraakwerende kluis kunt herkennen aan de juiste labels en hoe het testen van een goede inbraakwerende kluis in zijn werking gaat.

 

Indicatie waardeberging
Goede inbraakwerende kluizen worden getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1. Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld of kostbaarheden in een inbraakwerende berging welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Hoe hoger het geldbedrag, hoe inbraakwerender de kluis.

 

U kunt de kluizenkaart met de nieuwe indicatie waardebergingen hier downloaden.
Ook kunt u hier het bijbehorende persbericht van het VGW bekijken.

 

Voor meer informatie over de kluizenkaart of het VGW kunt u ook kijken op www.indicatiewaardeberging.nl.