ContactgegevensLinksMissieNieuwsPolifer EuropeRetourformulierRoutebeschrijvingSeefie spaarprogrammaVeiligheid Kleine BedrijvenAlgemene verkoopvoorwaardenAlgemene inkoopvoorwaardenPrivacyverklaring

Inbreker vaak op pad met koevoet of schroevendraaier

 
In mei zijn de Nationale Inbraakpreventie Weken van start gegaan. De stichting heeft als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. En zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie om het aantal inbraken en inbraakpogingen te verminderen. De stichting werkt daarvoor nauw samen met een aantal partners waaronder het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Verbond van Verzekeraars en ook Nauta Barneveld. 
 
Uit recent onderzoek van de stichting blijkt dat de meeste inbrekers hun slag slaan via de achterdeur (36%) of via een raam op de benedenverdieping (23%). Ook komt de inbreker nog steeds vaak binnen via de voordeur (21%). De meest gebruikte inbraakmethode is het openbreken van deuren en ramen met een koevoet of schroevendraaier. Bij bijna de helft van de inbraken werd deze methode gebruikt. 

Andere, minder vaak gebruikte inbraakmethoden bij de voordeur zijn flipperen (19%) of cilindertrekken, ook wel kerntrekken genoemd (18%). Bij inbraak via de achterkant van het huis wordt in 64% van de gevallen een koevoet of schroevendraaier gebruikt. Wanneer dat niet lukt, slaat de inbreker vaak een raampje naast of in de achterdeur in met een hard voorwerp zoals een steen (16%) of past hij het cilindertrekken toe (12%). Bij maar liefst 60% van de inbraken via de bovenverdieping verleent de dief zich toegang tot het huis via een raam dat op de kierstand staat en daarom makkelijk kan worden losgebroken.

Achterkant van het huis is zwakke plek
“Met name de achterkant van het huis blijkt gevoelig voor inbraak. Bij appartementen wordt de veelal zwakkere voordeur vaak geforceerd”, constateert Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. Staal adviseert mensen daarom eens wat vaker door de ogen van een inbreker naar hun huis te kijken.
 
 “Inbrekers zijn steeds inventiever als het gaat om hun inbraakmethodiek. Inbreken met behulp van een koevoet of schroevendraaier komt nog steeds veel voor, maar andere methoden zijn in opkomst. Zoals bijvoorbeeld het flipperen.Hierbij maakt de dief simpel gebruik van een hard stukje plastic of een bankpasje om een deur, die niet op slot is gedraaid, te openen. Beide methoden zijn door het plaatsen van een anti-inbraakstrip eenvoudig te voorkomen.Een steeds populairdere methode is het gebruik van speciale apparatuur waarmee een slot, zonder goed beslag vrijwel zonder moeite is open te breken”, aldus Staal. “Daarvoor adviseren we anti-kerntrekbeslag te plaatsen.”
 
Impact
Een inbraak of poging daartoe is voor bijna negen op de tien mensen aanleiding voor (extra) veiligheidsmaatregelen. De meeste veiligheidsmaatregelen betreffen het beter letten op het afsluiten van deuren (31%) en ramen (26%), betere sloten plaatsen op deuren (29%) en ramen (20%) en het, ook bij afwezigheid, laten branden van de verlichting als het donker wordt (22%). De impact is groter dan men denkt, zo blijkt uit het onderzoek.
 
Bijna acht op de tien ondervraagden vinden dat de psychische en/of lichamelijke gevolgen van een inbraak of poging daartoe door de omgeving worden onderschat. Van de mensen die in hun leven te maken kregen met een inbraak geeft 40% aan dat zij, als ze vooraf hadden geweten wat de impact zou zijn, veel eerder maatregelen genomen zouden hebben om hun huis beter te beveiligen. “Bewustwording en aanzetten tot proactief handelen. Niet wachten totdat het jou overkomt. Dat is precies wat de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken voor ogen heeft. Een inbraak kun je nooit helemaal uitsluiten, maar je kunt wel, door zelf de juiste preventieve maatregelen te treffen, de kans erop zo klein mogelijk maken”, aldus Staal.

Via de InbraakPreventieCheck op de website www.inbraakmislukt.nl kunt u zelf controleren in hoeverre uw huis is beschermd tegen inbrekers.