ContactgegevensLinksMissieNieuwsPolifer EuropeRetourformulierRoutebeschrijvingSeefie spaarprogrammaVeiligheid Kleine BedrijvenAlgemene verkoopvoorwaardenAlgemene inkoopvoorwaardenPrivacyverklaring

Nederlanders bewapenen zich steeds vaker tegen inbraak

Omdat slachtoffers zich na een inbraak vaak onveilig voelen in hun eigen huis, kiezen zij steeds vaker voor een verdedigingsmiddel in huis. Meer dan een kwart van de ondervraagden geeft aan dat zij een honkbalknuppel of hockeystick in hun slaapkamer hebben staan. Een kleine groep zegt zichzelf zelfs te verdedigen met een mes of het in Nederland verboden pepperspray. 

Bijna driekwart van de ondervraagden zegt het middel ook daadwerkelijk te gebruiken. Respondenten die zeggen waarschijnlijk of zeker hun verdedigingsmiddel niet te gebruiken, doen dit vooral uit angst om de confrontatie aan te gaan of omdat ze bang zijn voor de gevolgen. ,,Dat is trouwens het beste om te doen als je in je huis iets verdachts hoort. Doe het licht in je slaapkamer aan, maak geluid en bel 112. De inbreker zal dan snel het hazenpad kiezen, omdat ook hij de confrontatie liever uit de weg gaat”, aldus Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

WhatsApp groep voor buurtpreventie voelt veiliger
Ook het aantal WhatsApp groepen voor buurtpreventie groeit gestaag in Nederland. En het werkt. Het aantal inbraken daalt in buurten en wijken waar WhatsApp voor buurtpreventie wordt ingezet. Via WhatsApp groepen waarschuwen buurtbewoners elkaar voor verdachte situaties. Dat geeft zeven op de tien deelnemers aan het NIPW onderzoek een goed gevoel. Ook het 
samenwerken aan de veiligheid van de buurt wordt als positief ervaren. 

Vaker de deur op slot na inbraak
Ruim 10% van de ondervraagden draait bij het weggaan zijn voordeur vrijwel nooit op slot. Nationale voorlichtingscampagnes waarschuwen hiervoor, want met de ‘flippermethode’ kun je een deur die niet op slot is gedraaid binnen een minuut openbreken. Ook de achterdeur wordt nogal eens vergeten. In ruim 3% van de huizen wordt deze bijna nooit op slot gedaan. 

Elke dag nog 125 tot 250 inbraakpogingen
“Helaas komt woninginbraak nog steeds regelmatig voor; elke dag worden er tussen de 125 en 250 inbraakpogingen gedaan. Er zijn veel verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat inbreken in een woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze nodig hebben om de woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Of er niet eens aan beginnen en naar de buren gaan”, aldus Staal. Op de website inbraakmislukt.nl staat informatie over woninginbraken en hoe die te voorkomen.

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
Stichting NIPW doet onderzoek in het kader van de najaarscampagne van de Nationale Inbraakpreventie Weken. De stichting is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen, nu op 65.000 per jaar, naar 60.000 in 2017. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in het voor- en in het najaar. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder het Verbond van Verzekeraars en SecuProducts, Assa Abloy en Nauta Veilig, alle bedrijven gespecialiseerd in inbraakpreventie. De stichting wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie.