ContactgegevensLinksMissieNieuwsPolifer EuropeRetourformulierRoutebeschrijvingSeefie spaarprogrammaVeiligheid Kleine BedrijvenAlgemene verkoopvoorwaardenAlgemene inkoopvoorwaardenPrivacyverklaring

Meeste Nederlanders denken dat woning inbraakproof is

‘Mijn huis is voldoende beveiligd tegen inbraak.’ Dat is de mening van bijna alle deelnemers (91%) aan het onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). De stichting voert tweemaal per jaar campagne om woningbezitters meer bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. Dat goede inbraakpreventie voor velen nog een grijs gebied is, blijkt wel uit het onderzoek dat de stichting onlangs heeft gepubliceerd. 
 
Van de 850 ondervraagden tussen de 25 en 75 jaar oud geeft ruim een derde aan voldoende maatregelen te hebben getroffen tegen inbraak. Het merendeel daarentegen zegt een of meerdere voorzieningen te hebben getroffen om de woning veiliger te maken. Hierbij denkt men onder meer aan het plaatsen van een aan de smartphone gekoppeld elektronisch alarm (19%), het monteren van anti-inbraakstrips (15%) of aan betere sloten op deuren (11%) en ramen (10%). 

Denken dat je voldoende maatregelen genomen hebt tegen inbraak, wil niet altijd zeggen dat je woning ook inbraakproof is, aldus Coen Staal, voorzitter stichting NIPW. ,,Kijkend naar de sloten die men heeft, valt echter op dat 70% van de achterdeursloten van zodanige kwaliteit is, dat een inbreker er slechts een minuutje ‘werk’ aan heeft. Ook een slot met stevig beslag dat pas een jaar of zes geleden werd geplaatst, wordt met de inbraaktechnieken van nu binnen twee minuten uitgebroken. Alertheid en regelmatig je beveiliging checken, blijven daarom noodzaak.’’

Te hoge kosten-inschatting
Voor een gemiddelde woning bestaat kwalitatief goede en complete beveiliging uit goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren, anti-inbraakstrips en goede buitenverlichting. Naast geen tijd (12%), geen zin (8%) of niet weten hoe (7%), zijn het vooral de kosten die men tegenhoudt. Deelnemers aan het onderzoek schatten de kosten voor goede inbraakbeveiliging namelijk gemiddeld rond de € 1.161,-. Daarvan zegt een derde dit (hogere) bedrag er wel voor over te hebben. Maar liefst 14% van de ondervraagden heeft het geld er niet voor over en 16% geeft aan het geld liever te besteden aan andere verbeteringen of reparaties aan de woning. 

Echter in werkelijkheid ligt het bedrag tussen de  € 700,- en € 1.000,-, dus ruim een kwart lager dan men inschat, aldus Staal. ,,Met enkele goed gekozen aanpassingen, zoals anti-kerntrek deurbeslag, anti-inbraakstrips en betere raamboompjes, ben je al voor een paar honderd euro klaar. Inbrekers zien immers al op afstand of inbreken een makkie wordt of niet; bij verwachte problemen gaan ze al snel een deur verder.” 
 
De keuze uit drie gratis beveiligingsmaatregelen, leidt tot onderstaande top vijf aan maatregelen:
1. een elektronisch alarm via smartphone                   41%  
2. inbraakstrips op deuren                                         27%
3. een elektronisch alarm via een alarmcentrale          27%  
4. betere sloten op deuren                                         21%
5. (rol)luiken voor ramen                                           20%

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
Om de veiligheid op tal van punten te controleren, heeft de stichting NIPW op www.inbraakmislukt.nl een InbraakPreventieCheck ontwikkeld, waarmee je aan de hand van foto’s kunt controleren hoe goed je daadwerkelijk beveiligd bent. De stichting hoopt hiermee het aantal inbraken en inbraakpogingen, nu op 65.000 per jaar, naar 60.000 in 2017 te kunnen verlagen. Deze stichting werkt samen met verschillende partners die gespecialiseerd zijn in inbraakpreventie, waaronder ook Nauta. De stichting wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie.